fbpx

Van de Graaf

& Meeusen

…is één van de grotere spelers van het transport van massabulkgoederen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De vloot telt 8 duwboten en 47 duwbakken. Het bedrijf voert transporten uit voor grote verladers in de Benelux en heeft daardoor ook een groot ladingpakket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riviertransport

Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. heeft een eigen bevrachtingsafdeling zodat wij passende schepen bij een ladingpakket kunnen aanbieden, waarbij wij aan de wensen van de klant kunnen voldoen.

Onze Vloot

Van de Graaf & Meeusen is eigenaar van 8 duwboten en 47 duwbakken met verschillende specificaties. 

 

Door de geografische ligging van Nederland (aan het eind van de Rijn en aan open zee) worden reeds honderden jaren goederen aan- en afgevoerd. Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Terneuzen en Vlissingen fungeren hierbij als onmisbare schakel tussen de zeevaart en binnenvaart. Grondstoffen worden aangevoerd over zee en half- en eindproducten worden afgevoerd over zee. Bij het voor- en natransport van en naar vele Europese landen speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Vooral kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen zijn goederen welke bij uitstek vervoerd worden door de binnenvaart.

VLOOT

Van de Graaf & Meeusen is eigenaar van 8 duwboten en 47 duwbakken met verschillende specificaties.

Duwboten

Duwbakken

Green Schepen

PARTNERS