fbpx

Over VDGM

Door de geografische ligging van Nederland (aan het eind van de Rijn en aan open zee) worden reeds honderden jaren goederen aan- en afgevoerd. Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Terneuzen en Vlissingen fungeren hierbij als onmisbare schakel tussen de zeevaart en binnenvaart. Grondstoffen worden aangevoerd over zee en half- en eindproducten worden afgevoerd over zee. Bij het voor- en natransport van en naar vele Europese landen speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Vooral kolen, ertsen, veevoeder- grondstoffen, staalproducten, kunstmesten en bouwstoffen zijn goederen welke bij uitstek vervoerd worden door de binnenvaart. De laatste decennia is het vervoer van containers sterk in opkomst, ook hierbij speelt de binnenvaart een belangrijke rol. Van de Graaf & Meeusen speelt hier op twee manieren een rol bij.

Enerzijds worden vervoersstromen uitbesteed aan eigenaren van particuliere motorschepen. Anderzijds exploiteert VDGM een rederij met 47 duwbakken en 8 duwboten in eigendom aangevuld met een wisselende kwantiteit aan ingehuurde duwbakken, duwboten en motorschepen. Opdrachtgevers zijn producenten en verbruikers van de reeds genoemde goederen en niet zelden maakt VDGM deel uit van een vervoersketen waarbij het totale pakket van aanvoer, overslag en doorvoer uitgevoerd wordt. VDGM laadt en lost de goederen op het gewenste tijdstip. Soms is een snelle aanlevering op de losplaats gewenst en soms is juist het tegenovergestelde het geval waarbij de duwbakken van VDGM de functie van tijdelijke opslag vervullen. Onze vakkundige en gemotiveerde medewerkers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

“Vandaag de dag is van de Graaf en Meeusen één van de grotere spelers in de wereld van het transport op het gebied van massabulkgoederen in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.”

Missie

Om te slagen in onze missie zullen wij blijvend investeren in onze huidige vloot alsmede in duurzame (nieuwe) technieken en nieuwe vervoersmogelijkheden. Hiermee willen wij bereiken dat huidige en potentiële klanten alsmede werknemers zich aan ons (blijvend) willen verbinden, zodat de toekomst van Van de Graaf & Meeusen wordt veiliggesteld voor haar klanten, leveranciers, medewerkers en aandeelhouders en het bedrijf voortgezet wordt in de geest van haar oprichters.

Visie

Wij willen de best presterende particulieren binnenvaartrederij met eigen bevrachtingsafdeling worden van Nederland en België door te garanderen dat de goederen van onze klanten op de snelste en beste manier vervoerd worden, tegen zo laag mogelijke kosten, zodat de klant ontzorgd wordt en er zorggedragen wordt voor de te vervoeren goederen. Hierbij ligt de focus tevens steeds meer op het milieubewust aanbieden van onze diensten, waaronder het milieuvriendelijk verwijderen van ladingresten via ons dochterbedrijf Green & Moving.