fbpx

Onze historie

De oorsprong van Van de Graaf en Meeusen ligt in de samenvoeging van de Amsterdamse Beheer en Beleggings Maatschappij J. H. van de Graaf B.V. en het Rotterdamse W. L. Meeusen B.V., die op 1 januari 1994 fuseerden. Deze fusie kwam tot stand vanuit de overtuiging dat, na de opheffing van de evenredige vrachtverdeling in december 1998, twee afzonderlijke, kleinere bevrachtingskantoren niet levensvatbaar zouden blijven. Het motto werd: “Samen sterker voor de toekomst”. De ambities waren helder: gezamenlijke inspanning, groei en eventuele overnames. Het logo van Van de Graaf en Meeusen is sierlijk versierd met een “midvaarwaterboei”, wat staat voor “veilig varen”. Door het naderende einde van de schippersbeurzen was er behoefte aan een nieuwe, centrale locatie.
De keuze viel op een nieuw pand aan de Boelewerf in Ridderkerk, gelegen aan de Nieuwe Maas, dat op 17 oktober 1997 feestelijk zijn deuren opende. In 1998 maakte het bedrijf een significante uitbreiding door met de overname van het in 1888 opgerichte Willem van Driel’s Stoomboot- en transportondernemingen N.V. van DSM, compleet met 8 duwbakken en personeel. Dit bracht ook een aanzienlijk ladingpakket met zich mee. Mede daardoor werd in september 1998 besloten om 12 nieuwe duwbakken te bestellen. Deze kwamen in mei 2001 aan in Rotterdam na een 80-daagse reis op twee pontons. De daaropvolgende jaren, met name 2010 en 2011, zag de toevoeging van 7 nieuwe “Maasbakken” duwbakken uit Polen. Vandaag de dag telt onze vloot 47 duwbakken en 8 duwboten.